Reklamace a vrácení - postup

Jak postupovat v případě reklamace:

 1. Vyplňte reklamační formulář, který je přiložen v e-mailu "Objednávka" a nebo zde.
 2. Formulář spolu s reklamovaným zbožím pečlivě zabalte tak, aby nebyl výrobek spolu s originálním obalem poškozen při přepravě.
 3. Balíček odešlete pomocí zaslaného kódu na adresu: Flossy - sametové pohodlí, Vesnička 21, 47115 Prysk
  Postup na snadné vrácení.
 4. Zboží nelze vracet na dobírku.
 5. Dodavatel vrátí v případě uznané reklamace uhrazenou částku do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky.

Jak postupovat v případě odstoupení od smlouvy (vrácení zboží):

 1. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dní od převzetí zboží.
 2. Vyplňte formulář pro odstopení od smlouvy, který je přiložen v e-mailu "Objednávka" a nebo zde.
 3. Formulář spolu se zbožím pečlivě zabalte tak, aby nebyl výrobek spolu s originálním obalem poškozen při přepravě.
 4. Balíček odešlete na adresu: Flossy - sametové pohodlí, Vesnička 21, 47115 Prysk
 5. Zboží nelze vracet na dobírku.
 6. Dodavatel vrátí v případě řádně vráceného zboží uhrazenou částku do 28 dnů od obdržení zásilky.

Při odstoupení od smlouvy musí být vámi zpět zaslané zboží nenošené, nepoškozené, zabalené v originálním obalu.
Zboží nesmí být nikterak užíváno.

Jak zboží zabalit?

 • Všechny podprsenky a plavky s vyztuženým bezešvým košem balte do krabice (větší než je podprsenka), košíčky neprolamujte.
 • Výrobek musí být nenošený, nepraný, v původním stavu, se všemi visačkami a cedulkami. 
 • V případě nedodržení pokynů pro vrácení zboží vám zboží bude zasláno zpět na vlastní náklady nebo bude ze zaplacené hodnoty zboží stržena procentuální hodnota dle rozsahu poškození.
 • Spotřebitel má právo si zboží vyzkoušet s tím, že dodrží základní hygienické předpoklady takového vyzkoušení - například přes spodní prádlo. Nedodrží-li stanovené hygienické podmínky, jedná se o zboží, které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku pro svůj charakter vrátit.
  O této skutečnosti prodávající informuje i na reklamačním formuláři a formuláři pro odstoupení od smlouvy.

Jak proběhne vrácení peněz?

Peníze zašleme zpět na váš bankovní účet nejpozději do 14 dnů od doručení vráceného zboží.

Potřebujete jinou velikost nebo střih?

Nevyhovující zboží nám vraťte a vytvořte si novou objednávku. Nové zboží tak dostanete rychleji než zpracujeme vrácený balíček.

Reklamace

Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím, činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. Životnost zboží není shodná se záruční lhůtou, ale závisí na frekvenci a způsobu používání, ošetřování a celkovém zacházení se zakoupeným zbožím. Záruka se vztahuje pouze na vady, které vznikly prokazatelnou chybou výroby, technologického postupu nebo skrytou vadou materiálu. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným zacházením, mechanickými vlivy nebo špatnou údržbou a praním. Prodávající je povinen vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu), která obsahuje údaje o zákazníkovi a učiněné objednávce. Reklamace bude vyřízena opravou zboží, výměnou zboží nebo vrácením peněz kupujícímu.

Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (zásilka v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V odstoupení od smlouvy je třeba uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající (dodavatel) právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením předmětného zboží, a to dle § 53 odst. 10 občanského zákoníku. Prodávající (dodavatel) je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Vrácené peněžní prostředky budou zaslány zpět na bankovní účet spotřebitele.


Adresa pro vrácení zboží nebo reklamaci

Flossy - sametové pohodlí
Vesnička 21
47115
Prysk

Podrobnější informace o vrácení či reklamaci naleznete v reklamačním řádu a obchodních podmínkách.